20 Δεκεμβρίου, 2023

Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για το «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε. 4 «Ευαισθητοποίηση – Δημοσιότητα ΣΔΣ» του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» (“Blue Growth Incubators Network”), η MADE Consultants προχώρησε σε σειρά ενεργειών δημοσιότητας, οι οποίες περιλάμβαναν τη δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου, τη δημιουργία 3 ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και τη δημιουργία κοινής διακρατικής έκδοσης για τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των διακρατικών εργαστηρίων για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Επιπλέον, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το διακρατικό συνέδριο για την ολοκλήρωση του έργου.

Η εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου διεξήχθη τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 στον Ιστιοπλοϊκό στην Ακτή Μικρολίμανου, στον Πειραιά και σε αυτό παρευρέθηκαν 70 περίπου συμμετέχοντες – πολιτικοί, ερευνητές, εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑλθ, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, αλιευτικών φορέων, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών οι οποίοι, μέσα από τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, είχαν την ευκαιρία να «γνωρίσουν» τα αποτελέσματα του έργου, τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν γύρω από τη γαλάζια ανάπτυξη οι περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξής της.

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου συντάχθηκε δελτίο Τύπου το οποίο αναρτήθηκε σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ.