Κατάρτιση σχεδίου προώθησης χειροτεχνικών προϊόντων και διερεύνηση δημιουργίας cluster χειροτεχνικών επιχειρήσεων.

28 Αυγούστου, 2020

Κατάρτιση σχεδίου προώθησης χειροτεχνικών προϊόντων και διερεύνηση δημιουργίας cluster χειροτεχνικών επιχειρήσεων. Η MADE Consultants ανέλαβε για […]