Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Πανόρμου και του Μπαλίου καθαρίζουν τις ακτές του Μυλοποτάμου.

26 Οκτωβρίου, 2021

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Πανόρμου και του Μπαλίου καθαρίζουν τις ακτές του Μυλοποτάμου. Οργάνωση διημέρου καθαρισμού […]