Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όσον αφορά στις εργασίες κλεισίματος του έργου PANORAMED

24 Μαΐου, 2022

Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων όσον αφορά […]