Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 190 ωφελούμενων.

27 Ιουνίου, 2022

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 190 ωφελούμενων. Η MADE […]

Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.

14 Ιουνίου, 2022

Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της […]

Διαβούλευση για τις προτάσεις των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Δυτικής Κρήτης στις 17 Ιουνίου 2022.

13 Ιουνίου, 2022

Διαβούλευση για τις προτάσεις των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου […]

Συναντήσεις ενημέρωσης – διαβούλευσης του έργου: «Εκπόνηση θεματικού σχεδίου διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης».

13 Ιουνίου, 2022

Συναντήσεις ενημέρωσης – διαβούλευσης του έργου: «Εκπόνηση θεματικού σχεδίου διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και […]