Σχεδιασμός 4 προγραμμάτων LEADER στην Ελλάδα

12 Ιουλίου, 2023

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων […]