Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου για την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete»

29 Δεκεμβρίου, 2023

Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου για την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων […]

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης για την υλοποίηση έργων κατάρτισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

28 Δεκεμβρίου, 2023

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης για την υλοποίηση έργων κατάρτισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 […]

Δημιουργία Οδηγού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

27 Δεκεμβρίου, 2023

Δημιουργία Οδηγού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Η MADE Consultants ανέλαβε τη δημιουργία οδηγού για την αλιεία και το […]

Δημοσιότητα της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων»

22 Δεκεμβρίου, 2023

Δημοσιότητα της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Αρχανών […]

Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για το «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης»

20 Δεκεμβρίου, 2023

Υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για το «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» Στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Ε. 4 «Ευαισθητοποίηση […]

Ενέργειες δημοσιότητας για το «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης»

15 Νοεμβρίου, 2023

Ενέργειες δημοσιότητας για το «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» Η MADE Consultants ανέλαβε την υλοποίηση του Π.Ε. […]

Δράσεις δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» και Ακρωνύμιο «Τ4Η»

13 Νοεμβρίου, 2023

Δράσεις δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της […]

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας της Ένωσης 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

10 Νοεμβρίου, 2023

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων […]

Σχεδιασμός 4 προγραμμάτων LEADER στην Ελλάδα

12 Ιουλίου, 2023

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων […]

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρέμβασης «LEADER» και για την υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από «Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας» στο πλαίσιο της υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στην Κύπρο

15 Ιουνίου, 2023

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρέμβασης «LEADER» και για την υποβολή Στρατηγικών […]