Ο Μυλοπόταμος ενημερώνεται και αναλαμβάνει δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του.

14 Ιανουαρίου, 2021

Ο Μυλοπόταμος ενημερώνεται και αναλαμβάνει δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του. Η MADE Consultants […]