27 Δεκεμβρίου, 2023

Δημιουργία Οδηγού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Η MADE Consultants ανέλαβε τη δημιουργία οδηγού για την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», στο οποίο συμμετέχουν νησιωτικές και παράκτιες Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας και το οποίο εντάσσεται στο CLLD/ LEADER Αλιείας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.

Ο οδηγός περιλάμβανε μια καταγραφή των θαλάσσιων απειλών που σχετίζονται με την αλιεία στις δέκα αλιευτικές ζώνες της Ελλάδας, καθώς και διατύπωση προτάσεων για δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων στις περιοχές αυτές.

Οι ΟΤΔ Αλιείας που συμμετέχουν στο Σχέδιο Διαπεριφερειακής Συνεργασίας και των οποίων οι περιοχές αποτέλεσαν πεδίο καταγραφής είναι οι εξής:

 • Αναπτυξιακή Ηρακλείου (συντονίστρια ΟΤΔΑ, δύο ΟΤΔΑ – Ηράκλειο και Μεσαρά), Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης,
 • ΑΚΟΜ-Μ Ψηλορείτης,
 • Αναπτυξιακή Λασιθίου,
 • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου,
 • Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων,
 • Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου,
 • Αναπτυξιακή Κυκλάδων,
 • Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης (δύο ΟΤΔΑ – Βόλβη και Δέλτα),
 • Αναπτυξιακή Λήμνου,
 • Αναπτυξιακή Καβάλας,
 • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου,
 • Δημοσυνεταιριστική ΕΒΡΟΣ,
 • Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τεχνολογίας Ν. Σάμου,
 • Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής,
 • Αναπτυξιακή Ροδόπης,
 • Αναπτυξιακή Ολυμπίας,
 • Αναπτυξιακή Χαλκιδικής,
 • Πιερική Αναπτυξιακή,
 • Αναπτυξιακή Εύβοιας
 • Κοινοπραξία Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ & Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Κ/Ξ CLLD-LEADER Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ).