3 Απριλίου, 2023

Δημοσιότητα της Πράξης «Κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων»

Στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων», η MADE Consultants ανέλαβε την υλοποίηση του Υποέργου 4 «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας» της Πράξης.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένου Οργανικού Κλάσματος Απορριμμάτων που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος για την εξυπηρέτηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων των Δήμων Αρχανών – Αστερουσίων, Γόρτυνας, Μαλεβιζίου και Φαιστού του Νομού Ηρακλείου, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Κρήτης, μετά και την ενσωμάτωση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων από τους Δήμους.

Το Υποέργο 4 το οποίο ανέλαβε η MADE Consultants, αφορά την εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ορθή εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Ειδικότερα, η εταιρεία μας ανέλαβε την σχεδίαση και παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου, τη σχεδίαση και κατασκευή ενημερωτικής ιστοσελίδας, καθώς και τη σχεδίαση και παραγωγή ενημερωτικής πινακίδας του έργου.