22 Δεκεμβρίου, 2023

Δημοσιότητα της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων»

Στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» η MADE Consultants ανέλαβε την υλοποίηση του 3ου Υποέργου: «Δαπάνες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας». Το έργο αφορούσε:

  • στην προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης για την εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
  • στην προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς για την εφαρμογή προγράμματος χωριστής μεταφοράς βιοαποβλήτων 
  • σε δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την ορθή εφαρμογή του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

Το Υποέργο 3, το οποίο ανέλαβε η MADE Consultants, αφορούσε στην εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την ορθή εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Ειδικότερα, η εταιρεία μας ανέλαβε τη σχεδίαση και παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας.