7 Απριλίου, 2023

Δημοσιότητα της Πράξης «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής Απορριμμάτων για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου» με ακρωνύμιο InterRecycle

Η MADE Consultants ανέλαβε την υποστήριξη του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης όσον αφορά την δημοσιότητα της Πράξης «Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής Απορριμμάτων για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου» με ακρωνύμιο InterRecycle που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος» 2014-2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το ρομποτικό σύστημα InterRecycle βασίζεται στη νέα, χαμηλού κόστους και υψηλής αποδοτικότητας τεχνολογία των Ρομποτικών Διαλογέων Ανακυκλώσιμων (Robotic Recycling Sorters-RoReSos) οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ξεχωριστούς ρόλους και να λειτουργούν με διαφοροποιημένα τεχνικά χαρακτηριστικά, προσφέροντας έτσι περισσότερη ευελιξία στο συνολικό σύστημα επεξεργασίας απορριμμάτων. Οι ρομποτικοί διαλογείς έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ταυτόχρονα πάνω στην ίδια ροή απορριμμάτων αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα των βιομηχανικών μονάδων ανακύκλωσης.

Οι δράσεις δημοσιότητας που ανέλαβε  η MADE Consultants, αφορούν τη σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού, καθώς και τη δημιουργία καμπάνιας ενημέρωσης και προβολής της Πράξης.